Grazing weakens competitive interactions between active methanotrophs and nitrifiers modulating greenhouse-gas emissions in grassland soils

Yong Li* (Corresponding Author), Hong Pan, Haojie Feng, Yaowei Liu, Chun-yu Lai, Yuping Zhuge, Qichun Zhang, Caixian Tang, Hongjie Di, Zhongjun Jia, Cecile Gubry-Rangin, Jianming Xu

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
JournalISME Communications
Publication statusAccepted/In press - 18 Oct 2021

Cite this