Grensoverschrijdende waarderingsgeschillen na squeeze-out: vennootschapszetel artikel 24 Brussel Ibis kent exclusieve bevoegdheid toe aan rechtbanken van lidstaat van

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Cite this