Ilkogretim 5. sinif ogrencilerinin bazi evrensel degerleri kazanim duzeylerinin karsilastirilmasi (Samsun ili ornegi)

Translated title of the contribution: Comparison of the attainment levels of some universal values of primary school 5th grade students (Samsun province example)

Yakup Kesikn, Yucel Oksuz, Ismail Gelen, Haci Yilmaz

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği merkezden oluşturulan resmî öğretim programları uygulanmaktadır. Bu programlar öğrencilerin davranışlarından, öğrenme-öğretme etkinliklerine ve bunların değerlendirilmesine rehberlik etmektedir. Programlar, bir ülkedeki sosyal ve kültürel bütünleşmeyi ve sürekliliği sağlayan en önemli dokümanlardır. Özellikle ikibinli yıllardan itibaren hızla yok olmaya doğru giden değerlerimizi korumak, çocuklarımıza daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için Millî Eğitim Bakanlığı yeni geliştirdiği öğretim programlarına doğrudan değerlerimizle ilgili konuları yerleştirmiştir. Bu çerçevede, öğretim programlarında, özellikle ilköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Hayat Bilgisi ve Düşünme Eğitimi derslerinde değerler ayrıntılı bir şekilde yer almaktadır. Bu araştırma ile ilköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi öğretim programları içerisinde yer alan evrensel nitelikteki bazı değerlerin (hoşgörü, saygı, yardımseverlik, kültürel değerleri koruma ve geliştirme, doğruluk, dürüstlük ve özsaygı) Samsun İlinde sosyo-ekonomik düzey bakımından farklı ilköğretim okullarında öğrenim gören 5. sınıf öğrencilerinin kazanım düzeylerini karşılaştırmalı olarak ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmaya konu olan değerlere ilişkin geliştirilen senaryolar öğrencilere uygulanmıştır. Yapılan araştırma sonunda elde edilen verilere göre, öğrencilerin araştırma kapsamında ele alınan değerlere yüksek seviyede sahip oldukları ve bu değerlerden en düşük düzeyde kazanılan değerin dürüstlük, en yüksek düzeyde kazanılan değerlerin ise doğruluk ve özsaygı olduğu görülmüştür. Değer kazanım düzeyleri cinsiyet değişkeni açısından incelendiğinde kazanım düzeyi en yüksek olan değerin kızlarda doğruluk, erkeklerde saygı, en düşük değerin ise kızlarda saygı erkeklerde ise özsaygı değeri olduğu görülmüştür. Değer kazanım düzeyleri sosyo-ekonomik durum değişkeni açısından incelendiğinde, sosyo-ekonomik düzey yükseldikçe özsaygı düzeyinin de yükseldiği, sosyo-ekonomik düzey arttıkça saygı ve dürüstlük düzeyinin azaldığı söylenebilir. Düşük gelirli ailelere sahip öğrencilerin doğruluk değer kazanımı orta ve yüksek gelirli ailelerin öğrencilerinden daha yüksek olduğu bulunmuştur.
Translated title of the contributionComparison of the attainment levels of some universal values of primary school 5th grade students (Samsun province example)
Original languageOther
Pages (from-to)351-374
JournalOndokuz Mayis University Journal of Faculty of Education
Volume31
Issue number2
Publication statusPublished - 1 Jun 2012

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Comparison of the attainment levels of some universal values of primary school 5th grade students (Samsun province example)'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this