Origin of additional capacities in metal oxide lithium-ion battery electrodes

Yan-Yan Hu, Zigeng Liu, Kyung-Wan Nam, Olaf J Borkiewicz, Jun Cheng, Xiao Hua, Matthew T Dunstan, Xiqian Yu, Kamila M Wiaderek, Lin-Shu Du, Karena W. Chapman, Peter J. Chupas, Xiao-Qing Yang, Claire P. Grey

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

495 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Origin of additional capacities in metal oxide lithium-ion battery electrodes'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds