Reculer pour mieux sauter. Internationale bevoegdheid “ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst” in geschillen met niet-contractuele grondslag in het EU bevoegdheidsrecht

Michiel Poesen* (Corresponding Author)

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)80-86
JournalTijdschrift voor Belgisch Handelsrecht / Revue de Droit Commercial Belge
Publication statusPublished - 2022

Cite this