The permafrost carbon inventory on the Tibetan Plateau: a new evaluation using deep sediment cores

Jinzhi Ding, Fei Li, Guibiao Yang, Leiyi Chen, Beibei Zhang, Li Liu, Kai Fang, Shuqi Qin, Yongliang Chen, Yunfeng Peng, Chengjun Ji, Honglin He, Pete Smith, Yuanhe Yang

Research output: Contribution to journalArticle

76 Citations (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Fingerprint Dive into the research topics of 'The permafrost carbon inventory on the Tibetan Plateau: a new evaluation using deep sediment cores'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences

Chemical Compounds