Rola i znaczenie Prus Królewskich w życiu politycznym i intelektualnym Rzeczypospolitej w XVIII wieku, szczególnie w dobie reform ustrojowych

Translated title of the contribution: The role and significance of Royal Prussia in the political and intellectual life of the Polish-Lithuanian Commonwalth during the eighteenth-century Reform Era

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

245 Downloads (Pure)

Search results